Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager (VMM) is gebruiksvriendelijke hypervisorsoftware waarmee je meerdere virtuele machines kunt aanmaken en beheren

Stap 1

De eerste stap is controle of de machine de mogelijkheid heeft software te viortualiseren. Als uw computer virtualisatie ondersteunt, zou u de uitvoer moeten zien als “Virtualization: VT-x” of “Virtualization: AMD-V”.
Dit kan met het volgende commando:

LC_ALL=C lscpu | grep Virtualization

Stap 2

Allereerst installeren we de Virt-manager en de virt-viewer.

sudo pacman -S virt-manager virt-viewer

Stap 3

Installeer voor network connectiviteit de volgende pakketten

qemu ebtables dnsmasq bridge-utils openbsd-netcat 

stap 4

Package ovmf wordt gebruikt om een VM de mogelijkheid te geven gebruik te maken van UEFI

sudo pacman -S ovmf

Stap 5

Voeg jouw user toe aan de groep libvirt

sudo usermod -a -G libvirt $USER

Stap 6

Start nu de libvirtd service en zorg ervoor dat deze wordt gestart bij het opstarten van je machine.

sudo systemctl start libvirtd.service
sudo systemctl enable libvirtd.service

Voorbeeld script : maak VM in legacy mode (MBR)

Dit script gebruik ik voor het snel aanmaken van een VM in legacy mode (MBR). Hierbij ga ik uit van een machine met de volgende eigenschappen:

 • Naam “testVM”
 • OS-type Archlinux
 • 4 processoren
 • 5000 Mb memory
 • 2 disks van 20G
#!/bin/bash
function createvm(){
VMNAME=testVM
qemu-img create -f qcow2 /mnt/data/images/$VMNAME-vm-disk1-20G 20G 
qemu-img create -f qcow2 /mnt/data/images/$VMNAME-vm-disk2-20G 20G 
   virt-install --connect qemu:///system \
   --disk /mnt/data/images/$VMNAME-vm-disk1-20G \
   --disk /mnt/data/images/$VMNAME-vm-disk2-20G \
   --name $VMNAME \
   --memory 5000 \
   --vcpus 4 \
   --video vga \
   --os-variant archlinux \
   --boot cdrom,hd \
   --disk path=/mnt/data/isos/archlinux-2020.04.01-x86_64.iso,device=cdrom,bus=scsi \
   --noautoconsole
sleep 1
}
createvm
#start de virt-viewer met de zojuist aangemaakte VM
virt-viewer --connect qemu:///system $VMNAME > /dev/null 2>&1 &

Bernard

In 1995 begonnen met Linux, tussendoor een uitstapje HP-UX. Veel verschillende distro's gezien en gebruikt maar ik ben blijven hangen op Arch Linux.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *