Arch installatie

Een Arch installatie kan wat overweldigend overkomen maar het valt allemaal best mee. Op de Arch Wiki is een “installation guide” te vinden waar dit onderwerp tot in detail is beschreven. Ik zal in dit artikel de meest belangrijke stappen opsommen om tot een werkende installatie te komen.

Opstelling

Voor dit artikel ga ik uit van een virtuele machine met:

 • disk van 20 gigabyte
 • 5 gigabyte geheugen
 • 4 cores

Let bij stap 5 & 14 goed op welk type je hebt gekozen (UEFI of MBR)

Stap 1

We starten met het downloaden van de Arch ISO. “Brand” deze ISO op een USB stick of selecteer de ISO in een Virtual machine. Start de machine en boot vanaf de ISO. Je komt vervolgens in een terminal terecht waarmee je de installatie gaat uitvoeren.

Stap 2

Om na te gaan of je een systeem hebt die UEFI ondersteunt, kan je gebruik maken van het volgende commando:

efivar -l

Ondersteunt je systeem UEFI , krijg je een lijst met codes te zien.

Als je systeem UEFI niet ondersteunt krijg je het volgende te zien:

Stap 3

Standaard staat je toetsenbord op US international. Beschikbare layouts vind je met:

ls /usr/share/kbd/keymaps/**/*.map.gz

De taal waarop je toetsenbord is ingesteld pas je eventueel aan met het loadkeys commando, bijvoorbeeld:

loadkeys de-latin1

Omdat de standaard instelling US is, stellen we in dit voorbeeld verder niets in.

Stap 4

Test eerst even of je direct internetverbinding hebt.

ping -c 3 archlinux.org

Krijg je een reactie terug heb je verbinding met internet. Zo niet is er wat anders aan de hand. Mogelijk is de dhcp client nog niet gestart. Start deze met:

dhcpd

Probeer het eventueel dan met wifi:

wifi-menu

Stap 5

Controleer of je klok goed staat met het commando:

timedatectl

Staat de lokale tijd bijvoorbeeld een uur te vroeg? Pas dan je tijdzone aan naar Amsterdam:

timedatectl set-timezone "Europe/Amsterdam"

Stap 6

Allereerst zal moeten we weten wat voor type disk we op het systeem hebben en wat de naam is van dit device. Er zijn meerdere typen disks mogelijk, waaronder bijvoorbeeld :

 • virtueel
 • scsi
 • usb
 • nvme (interne onboard disks)

Door middel van het commando lsblk kunnen we achterhalen wat voor type disk er in zit en hoe deze heet. On dit geval is het een virtuele disk met de naam /dev/vda . De devices loop en sr0 kunnen genegeerd worden.

We kunnen een disk op twee manieren indelen:

 • UEFI
 • MBR (legacy)

GUID Partition Table (GPT) is de nieuwste standaard en vervangt geleidelijk Master Boot Record (MBR). GPT bevat vele voordelen, maar MBR komt nog het meest voren is soms zelfs noodzaak. Voor machines die gebruik maken van UEFI zal GPT worden gekozen.

UEFI –> Start cfdisk en kies GPT
MBR –>start cfdisk en kies dos

cfdisk

In dit artikel hou ik de disk indeling voor UEFI en MBR gelijk om verwarring te voorkomen met disk (device) namen. Bij MBR zal de eerste partitie niet gebruikt worden. Wanneer je het principe snapt kan je bij een volgende installatie met MBR twee partities aanmaken.

Klik op New (Enter) en voer gewenste grootte in. In dit geval 512M. Dit is de plek voor een boot device voor UEFI. Heb je gekozen voor MBR krijg je bij het aanmaken een extra vraag : Kies voor primair

Nu maken we een swap partitie: Ga met pijltjes naar “Free Space” en klik op <Enter>. Vul in : 8G <Enter> Heb je gekozen voor MBR krijg je bij het aanmaken een extra vraag : Kies voor primair

Geef vervolgens een type op (zie onderin scherm) en selecteer Linux Swap

Nu maken we van het resterend deel een laatste partitie. Deze zal worden gebruikt voor het bestandssysteem van je installatie. Heb je gekozen voor MBR krijg je bij het aanmaken een extra vraag : Kies voor primair

Klik op write (zie onderin scherm) en type het woordje yes. Type je iets anders of alleen een “y” worden je wijzigingen niet opgeslagen.

Stap 7

De aangemaakte partities zullen moeten worden voorzien van een bestandssysteem. Er is keuze uit meerdere type bestandssystemen, zoals:

 • ext4
 • btrfs
 • xfs
 • ext3
 • ext2
 • fat

Disk /dev/vda1 is speciaal (en alleen) voor UEFI en moet worden geformatteerd met Fat32. Heb je MBR dan mag je deze stap overslaan.

mkfs.fat -F32 /dev/vda1

Tweede disk (/dev/vda2) wordt een swap partitie. Deze kan worden aangemaakt en geactiveerd met de volgende commando’s:

# aanmaken
mkswap /dev/vda2

# activeren
swapon /dev/vda2

De derde disk is voor het Linux OS. In dit voorbeeld maak ik gebruik van het alom bekende en stabiele ext4 bestandssysteem.

mkfs.ext4 /dev/vda3

Stap 8

We zijn nu bijna zo ver dat we een Arch Linux basissysteem gaan installeren. Allereerst mounten we vda3 (tijdelijk) op mountpoint /mnt waarna we het basissysteem erop gaan zetten. In dit mountpoint wordt onze linux machine opgebouwd.

In dit artikel installeren we de laatste (meest recente) versie van de Linux kernel. Er zijn meerdere versies beschikbaar zoals een Long Term Support (LTS) versie. Deze is als package te vinden onder de naam linux-lts. Wil je deze installeren vervang dan waar alleen het woordje linux staat door linux-lts.

mount /dev/vda3 /mnt
pacstrap /mnt base linux linux-firmware nano

Stap 9

fstab is een bestand ( /etc/fstab )waarin aangegeven staat welke apparaten (partities, cd-stations, usb-sticks) bij de systeemstart gemount moeten worden, en er staat ook in in welke mappen apparaten die niet bij de systeemstart gemount moeten worden gemount worden.

We genereren nu de fstab

genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Controleer of de fstab is aangemaakt. Je ziet dat het path anders is dan normaal (/mnt/etc/fstab). Dit komt omdat we het nieuwe systeem tijdelijk opbouwen in /mnt

cat /mnt/etc/fstab
De unieke IDs in dit voorbeeld zullen niet overeenkomen met jouw ID’s.

Stap 10

Nu ben je zover het systeem verder te configureren en af te maken. We schakelen nu over naar de nieuw op te bouwen root:

arch-chroot /mnt /bin/bash

Stap 11

# Geef je machine een hostnaam 
echo archPC > /etc/hostname

Stap 12

Maak nu een hosts file aan

nano /etc/hosts

Neem de onderstaande regels over en sla het bestand op met CTRL + X.
De hostname is de door jou gekozen naam voor je PC (zie Stap 11)

127.0.0.1  localhost
::1    localhost
127.0.1.1  hostname.localdomain hostname
voorbeeld

Stap 13

Open het bestand /etc/locale.gen met vi of nano:

nano /etc/locale.gen

Zoek naar de regel #nl_NL.UTF-8 UTF8 (of andere layout als je wilt) en verwijder / uncomment de # zodat de regel er uitziet als:

en_US.UTF-8 UTF8

Sla je wijzigingen op en sluit het bestand (ctl + x > y > enter).

Genereer de localization vervolgens met het commando:

locale-gen

Maak nu een bestand aan /etc/locale.conf met daarin het woordje LANG= en direct daarachter de eerder gekozen nl_NL.UTF-8 UTF8. Dit kan met het volgend commando:

echo "LANG=nl_NL.UTF-8" >> /etc/locale.conf

Stap 14

DHCP is een service die ervoor zorgt dat deze een IP adres verkrijgt van en op jouw netwerk beschikbare dhcp server. Meestal is dit actief op een modem/router van je provider. Een IP verkrijgen kan via dhcpcd en networkmanager. Ik installeer networkmanager.

De Networkmanager is nog niet geïnstalleerd op je systeem.
Installeer dit pakket nu

pacman -S networkmanager

Zorg ervoor dat de networkmanager service automatisch start bij opstarten PC. (Let hierbij vooral op de hoofdletters in de naam.)

systemctl enable NetworkManager

Stap 15

Nu maken we een link naar de juiste tijdszone (timezone)

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Amsterdam /etc/localtime

Stap 16

De naam grub wordt gebruikt voor de GNU GRUB (GNU GRand Unified Bootloader) en is de starter voor veel GNU/Linux distributies. Het wordt aangemaakt als een Linux distributie wordt geïnstalleerd, en aangepast als er een update/upgrade van het systeem plaatsvindt. Met grub kunnen alle opstartbare systemen (OS) worden gestart die het op de aangesloten apparaten kan vinden.

Installeer voor MBR alleen grub en voor UEFI grub en efibootmgr

# MBR
pacman -S grub

# UEFI
pacman -S grub efibootmgr

Voor UEFI

mkdir /boot/EFI
mount /dev/vda1 /boot/EFI
grub-install --target=x86_64-efi --bootloader-id=grub_uefi --recheck
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Voor MBR

Heb je voor MBR (legacy) gekozen dan zal je zien dat je de boot-record op de disk zelf word gezet en niet op een partitie.

grub-install /dev/vda
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Stap 17

Op je systeem heb je straks twee gebruikers: De root-user en jouw gebruikersnaam. de root-user bestaat al en daar moet nu een wachtwoord voor worden ingesteld. Er wordt twee keer om een wachtwoord gevraagd.

passwd

De volgende gebruiker is voor jou. Met de volgende commando maak je een gebruiker aan met (met een home-directory).

useradd -m jouwgebruikersnaam

En nu een wachtwoord voor jouw gebruikersnaam. Ook voor deze gebruiker wordt twee keer een wachtwoord gevraagd

passwd jouwgebruikersnaam

Stap 18

Je hebt nu een basissysteem geïnstalleerd. Dit is de basis voor een Arch Linux systeem. In een ander artikel leg ik uit hoe dit basissysteem verder uit te bouwen. De allerlaatste stap is nu een herstart van je systeem.

log uit met ctrl-D of type exit

reboot

Extra informatie

Bernard

In 1995 begonnen met Linux, tussendoor een uitstapje HP-UX. Veel verschillende distro's gezien en gebruikt maar ik ben blijven hangen op Arch Linux.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *